MERÇED’DEN BASIN AÇIKLAMASI

silifkeeYaban keçisi popülasyonu ve popülâsyon yoğunluğu bakımından Türkiye’nin sayılı alanlarından birisi olan Hisar Dağı ve Gedik Dağı üzerinde kalker ocağı ve Konkasör tesisi kurmak üzere Bakanlığa müracaatta bulunan ÖZMERT İnşaat firmasının duyumunu alan MERÇED Silifke şubesi sosyal medyayı kullanarak Silifkelileri konuya duyarlı olmaya çağırdı.
Konuya duyarlı insanların 19.01.2016 günü saat 12.30 da Anıt meydanında toplanması ile meydana gelen kalabalığa seslenen MERÇED Silifke Şube Başkanı Avukat Sayın Ayşe DOĞAN bir basın açıklaması yaptı; ve halkı bu olaya duyarlı olmaya davet etti. DOĞAN konuşmasında özetle; “Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü yönetiminde ve sorumluluğunda olmak üzere Türkiye’ de bulunan “yaban hayatı geliştirme sahalarından” bir tanesi Silifke HİSARDAĞI-GEDİKDAĞI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASIDIR. Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yasam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliğini sağlamayı amaçlayan 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 2.maddesindeki yasal tanımlarına göre; Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahalara denilmektedir. Tanımında da belirtildiği gibi, Yaban Hayatını Geliştirme Sahaları, gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmaya izin verilebilen sahalardır. Av sezonunda, yaşam süresi dikkate alınarak artık yaşlılık döneminde bulunan 8 yaşından büyük ve boynuz uzunluğu 90 santimetrenin altında olmayan yaban keçileri için avlanma izni verilebilmektedir. Böylece İdarenin belirlediği kota dâhilinde ve belirlenen şartlara uygun yaban keçisinin avlanmasına izin verilmekte ve belirlenen kotada ki yaban keçisi için ihaleye çıkılmaktadır. Yetkililer bir yaban keçisinin ülke ekonomisine getirisinin 25 bin dolar olduğunu ifade etmektedir. Av sezonunda yabancı ülkelerden bile avcıların geldiği ve bu avcıların yanlarında bir mihmandar ve köylülerden çantacı almak zorunda olduğu, avcıların bu kişilere de ücret ödediği ve ihale yöntemi ile elde edilen gelirin % 30’unun kapanan köy tüzel kişilikleri yerine Belediyelere aktarıldığı dikkate alındığında bu sahaların yerel yönetimler içinde ciddi bir gelir kaynağı olduğu görülmektedir. İşte, Silifke HİSARDAĞI-GEDİKDAĞI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre oluşturulmuş korunan bir alandır.
Bu alan; Kuzeyi: Göksu Irmağı. Güneyi: Cılbayır deresi ile sırtın kavuştuğu yer.
Doğusu: Gedik dağı tepesinden kuzeye doğru Göksu’ya inen ana sırt, yine Gedik dağından güneye doğru Göl belen tepesi ve doğuya doğru takip eden ana sırt. Batısı : Cılbayırdan kuzeye doğru Göksu Irmağına kavuşan Cılbayır deresi olmak üzere, 4.309,00 ha. Bir sahayı kapsamaktadır. Bu sahanın korunmasındaki ana hedef bu sahanın 1000 civarındaki yaban keçisinin yaşam alanı olmasıdır.
Yaban keçileri, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış bir türdür. Silifke HİSARDAĞI-GEDİKDAĞI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI yaban keçisi popülasyonu ve popülasyon yoğunluğu bakımından Türkiye’nin sayılı alanlarından birisidir. Sahanın sınırı güney doğuda Gedik dağının bulunduğu sırttan geçmektedir. Gedik dağı kısmında ise toplamda 600 civarında yaban keçisi bulunmaktadır. Gedik dağının güney yüzünde, saha sınırları içerisinde kalmayan bir alanda ise 200 civarında yaban keçisinin sürekli olarak yaşadığı bilinmektedir.
Şimdi ise, sahanın bu kısmında ÖZMERT İNŞAAT FİRMASI “KALKER OCAĞI VE KONKASÖR TESİSİ” kurmak üzere Bakanlığa müracaat etmiş bulunmaktadır. Bu müracaata olumlu yanıt verilmesi halinde, bu ocaklarda dinamitle patlatma dâhil olmak üzere kullanılacak birçok yöntem ile koruma altında bulunan saha ve bu sahada yaşamakta olan yaban keçisi olumsuz etkilenecek, ne korunacak bir alan ve ne de korunacak bir yaban keçisi popülâsyonu kalmayacaktır. Zira yaban keçileri ürkek hayvanlardır. Bu nedenle dağların en yüksek kayalık kısımlarında ve insanların ulaşamayacağı alanları yaşam alanı olarak seçmişlerdir. Yüzlerce metre uzaklıkta ki kokulara ve seslere duyarlı bir yapıları vardır. En küçük bir olumsuzluğu tehdit olarak algılayıp, yaşam alanlarını terk etmekte ve çoğu kez yaşam alanlarına yönelik müdahalenin yarattığı stres ile ölümler kaçınılmaz olmaktadır.
Özmert İnşaat Firmasının Kalker Ocağı ve Konkasör Tesisi için başvuruda bulunduğu alanın tamamı yaban keçilerinin yaşam alanı içerisinde kalmaktadır. Ocak alanı, içerisinde sürekli yaşayan 200 yaban keçisi dışında, ocak sahası, güneyde olması nedeniyle, Gedik dağında yaşayan 400 kadar yaban keçisinin sıcaklık durumuna göre sığınma alanıdır.
Bu alanda ocak açılmasına izin verilmesi halinde, yapılacak dinamitli çalışma ve diğer gürültüler sonucunda koruma altında olan bu saha ve koruma altında olan yabani keçiler YOK OLMAYA MAHKÛM OLACAKTIR.
Ancak Silifke’nin Karakaya Köyünün (mahallesinin) sınırları içerisinde bulunan Hisar dağı ve Gedik dağının önemi sadece Orman Ve Su İşleri Bakanlığı 7.Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI olması değildir. Gedik dağı ANTİK DÖNEM YERLEŞİM ALANI OLMASI nedeniyle aynı zamanda 1.derecede ARKEOLOJİK SİT ALANI olarak tescilli bir alandır.
Doğanın bir armağanı olan bu güzel coğrafyada yaşayan bizler, doğanın ve koruma altında olan alanların EKONOMİK ÇIKARLAR GÖZETİLEREK YOK EDİLMESİNE izin vermiyoruz. Yasal düzenleme ile bu alanları korumakla yükümlü olan Bakanlığın, Kalker Ocağı ve Konkasör Tesisi açmak için yapılan başvuruya ÇED OLUMSUZ kararı vereceğine inanıyor ve Devletimizin bu coğrafyaya sahip çıktığını, koruma alanlarının, nesli tükenmekte olan yaban yaşamının devletin güvencesi altında olduğunu bizlere göstermesini istiyoruz.
Konunun sonuna kadar takipçisi olacak ve gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunacağız.”dedi.
Toplanan vatandaşlar basın açıklamasının ardından “HİSAR DAĞINA VE GEDİK DAĞINA DOKANDIRMAYACAĞIZ” diye slogan atarak dağıldılar.

Etiketler:, , , ,

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yapın