SİLİFKE’DE İZ BIRAKANLARDAN “CAVİT ERDEN”

 1930 yılında Silifke’de doğdu. İlk ve orta tahsilini Silifke’de liseyi Mersin’de tamamladı. Ankara Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra serbest ziraat ve ticaretle uğraştı. Boş kalan zamanlarının büyük bir kısmını amatörce uğraştığı müzik ve folklor çalışmalarıyla değerlendirmeye çalıştı. 1950 yıllarından itibaren Silifke ve yöresine ait yozlaşmaya ve unutulmaya yüz tutan Silifke türkü ve oyunlarını ele alarak çalışmalarını sürdürmüş, derlediği türküleri Muzaffer SARISÖZEN zamanında radyo repertuarlarına kazandırmıştır. 1951 yılında kurduğu Silifke Müzik ve Folklor Derneğinde yıllar boyu müzik ve folklor çalışmalarını sürdürmüş, yüzlerce talebe yetiştirmiştir.

Silifke oyunlarını ilk olarak ekip oyunu haline getirmiş ve bizzat yetiştirdiği halkoyunları ekibiyle katıldığı yurt içi ve yurt dışı festivallerde büyük başarılar sağlamış, birincilikler almış ve yıllar boyu süren bu faaliyetlerle Silifke’nin oyunları ve türkülerinin bugünkü şöhretine ulaşmasında büyük çaba sarf etmiştir.

Otuzdan fazla derlediği Silifke Türkülerini iki cilt halinde bugünkü çalınış ve söylenişiyle doğru bir biçimde sunmayı tarihi bir görev olarak görmüştür.

Rahmetle anıyoruz.

Etiketler:

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yapın