OLAĞAN KENT KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

silifke-kent-konseyi-toplandi-IHA-20130204AW000041-2-tHer yıl Ocak ve Eylül aylarında olmak üzere 2 defa olağan toplanan Silifke Kent Konseyi, 2013 yılının ilk toplantısını Göksu Otel’de gerçekleştirdi.
Genel Kurul toplantısı başlamadan önce Silifke Belediyesi ve Silifke Kent Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen “İlkyardım ve Afet Bilinci” Eğitimine katılanlara sertifikaları verildi. Eğitime katkı sunan Türk Kızılay’ı Silifke Şube Başkanı Mustafa Beceren, Eğitimci Hasan Bilir’e Belediye Başkanı Bayram Ali Öngel ve Kent Konseyi Başkanı Rifat Karaduman tarafından Teşekkür Belgesi verildi.

Belge töreninin ardından konsey toplantısı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Rifat Karaduman konuşmasında “Silifke Kent Konseyinin görevi Silifke’nin sosyal, bilimsel, sanatsal, kültürel, çevresel vb. değerlerine ilişkin önceliklerini belirleyip sahip çıkmak, geliştirmek, çok seslilik ilkeleri ışığında çözüm önerilerini iletmek ve uygulamasını takip etmek olduğunu bu nedenle Silifke’nin geleceğini etkileyebilecek projelerde görüş alışverişinde bulunmak üzere kent platformunu topladık. Kent platformunda değişik düşüncelerden insanlar Silifke’nin gelişimi için toplanıyorlar. Çalışma grupları ve yürütme kurulu ile Silifke’nin geleceğine olumlu katkılar sunacak projeler üzerinde çalışıyor. Çalışmalarımız tamamlandığında genel kurulun görüşüne sunacağız.” dedi.
Kent konseyi toplantısında konuşan  Belediye Başkanı Bayram Ali Öngel  ise konuşmasında “Kentlerin geleceğe taşınmasında kent konseylerine önemli görevler düşüyor. Gelecekte karşılaşılması muhtemel sorunları şimdiden hesaplayıp, ona göre projeler üretmeliyiz. Gelişen, büyüyen kentlerin iyi yönetilmesi ancak, toplumun tüm kademelerinin yönetime katkı vermesiyle sağlanabilir. Çünkü kentlerin değerini en iyi o kentte yaşayanlar bilir. Kent Konseyleri genel kuruluna gelen fikir, düşünce ve projelerin ilgili çalışma gruplarında ve meclislerinde tartışılıp kabul gördükten sonra genel kurula geldiğini biliyorum. Genel kurulda kabul edildikten sonra da belediye meclisinin görüşüne sunuluyor. Bu görüş, düşünce ve projelerin uygulanması belediyenin stratejik plan, performans programı ekonomik ve insan kaynaklarına bağlıdır.  Silifke Kent Konseyi genel kurulunda kabul edilen birçok proje belediye meclisinin görüşüne sunuldu. Bunlardan bazıları uygulanıyor bazıları ise uygulanmak için stratejik plan ve performans programında yer almasından sonra uygulanacaktır.” dedi.
Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Coşkun tarafından Meclisler ve Çalışma gruplarından gelen raporlar okundu. Gençlik Meclisinin genel kurula sunduğu; “Çanakkale Zaferi tarihsel açıdan bütün dünya toplumlarını etkilemiş destansı bir zaferdir. Çanakkale’de birçok şehit ve gazi veren Türk milleti, Atatürk’ün önderliğinde tek bir çatı altında toplanarak, nihayet bağımsızlık mücadelesini kazanıp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur. Bu alandaki mücadeleyi daha iyi anlayabilmesi için; koşulları, katılımcıların tespiti ve bu kişilerin önceden bilgilendirilmesi; konuların Silifke Belediyesi’nin ilgili birimleri tarafından belirlenecek bir grup öğrenci için Çanakkale gezisi düzenlenmesi ve bunun geleneksel hale getirilmesi” önerisi görüşüldü ve çeşitli görüş ve önerilerden sonra oy birliği ile kabul edildi. Kent konseyi yürütme kurulu tarafından sunulan raporda “Geleceği sağlıklı olarak planlamak için geçmişin yaşam birikimden yararlanmak gerekir.  Geçmişin birikimlerinden yararlanabilmek için birikimlerin, becerilerin çarpıtılmadan korunması, depolanması, düzenli bir şekilde hizmete sunulması gerekmektedir. Kentlerin ekonomik, sosyal, kültürel alanda gelişebilmesi için işlevsel, kültürel hafıza kurumlarına ihtiyaç vardır. Silifke’nin geleceğini sağlıklı bir şekilde planlamak, gelecek kuşaklara birikimlerimizi ve becerilerimizi aktarabilmek için Silifke Kent Arşivi (Kent Hafızası)  kurulması gerekmektedir. Bu amaçla “Kent Arşivi Çalışma Grubu” oluşturulması” önerisi oy birliği ile kabul edildi. Yine yürütme kurulu tarafından sunulan bir raporla kent konseyi tüzüğünün 7.maddesi değiştirilerek sadece asil üyeden oluşan Kent Konseyine aynı sayıda yedek üyeninde seçilmesine karar verildi. Toplantı dilek ve temenniler ile son buldu.

Etiketler:

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yapın